Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

GẦN 13.000 NGƯỜI KÝ TÊN VÀO KIẾN NGHỊ 72


DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 (TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 31)
Số người ký tên đến đợt 31: 12.899
Kính thưa quý độc giả,
Để bảo vệ cho những người tham gia ký tên, hạn chế việc chính quyền sử dụng các thông tin cá nhân để làm phiền, gây áp lực lên người ký tên, Bauxite Việt Nam chỉ  đăng tải tên, nghề nghiệp và tỉnh/thành phố nơi cư trú, vì vậy có rất nhiều người trùng tên trong cùng một địa phương, những trường hợp đó chúng tôi xin được đánh số thứ tự sau tên.
Mặc dù chỉ đăng hạn chế thông tin  như vậy, nhưng nhiều trường hợp vẫn bị chính quyền phát hiện và gây áp lực, một số trường hợp đã thông báo cho BVN biết, một số trường hợp không chịu được sức ép phải xin rút tên.
Xin quý độc giả thông báo cho chúng tôi biết nếu bị làm phiền bởi chính quyền do ký tên vào Kiến nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 được đăng trên BVN.
Bauxite Việt Nam
Để ký tên vào Lời kêu gọi này, xin đồng bào trong và ngoài nước gửi e-mail về địa chỉ kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp, chức danh (nếu có) địa chỉ và số điện thoại (máy bàn, di động).
Đây là một cuộc sinh hoạt trọng đại mà việc đóng góp ý kiến của dân để thay đổi Hiến pháp 92 là “không có vùng cấm”, nên từ đợt đăng ký sau, nếu cần, chúng tôi sẽ công khai tất cả thông tin về người đã ký vào Kiến nghị (địa chỉ cụ thể, cơ quan làm việc, số điện thoại) trừ những bạn nào có yêu cầu không công bố. Còn đối với những người đã ký, nếu ai không cần giữ kín thông tin cá nhân thì xin gửi e-mail báo cho chúng tôi.
Danh sách dưới đây đã được rà soát để loại bỏ trùng tên.
Bauxite Việt Nam
TỪ ĐỢT 1 ĐẾN ĐỢT 30
Đợt 31:
 1. Nguyễn Văn Mía, Nông dân, Hưng Yên
 2. Nguyễn Thị Quyên, Nông dân, Hưng Yên
 3. Nguyễn Văn Thanh, Nông dân, Hưng Yên
 4. Đỗ Thị Dơi, Nông dân, Hưng Yên
 5. Nguyễn Văn Toán, Nông dân, Hưng Yên
 6. Trương Văn Nhất, Nông dân, Hưng Yên
 7. Nguyễn Xuân Phương, Nông dân, Hưng Yên
 8. Hoàng Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên
 9. Nguyễn Văn Bình, Nông dân, Hưng Yên
 10. Đặng Thị Lệ, Nông dân, Hưng Yên
 11. Nguyễn Văn Đậu, Nông dân, Hưng Yên
 12. Đỗ Thị Hoàn, Nông dân, Hưng Yên
 13. Nguyễn Văn Đạt, Nông dân, Hưng Yên
 14. Ngô Văn Thực, Nông dân, Hưng Yên
 15. Lý Thị Lục, Nông dân, Hưng Yên
 16. Lưu Văn Bộ, Nông dân, Hưng Yên
 17. Nguyễn Thị Bình, Nông dân, Hưng Yên
 18. Đỗ Văn Tuấn, Nông dân, Hưng Yên
 19. Nguyễn Thị Miền, Nông dân, Hưng Yên
 20. Đỗ Mạnh Cường, Nông dân, Hưng Yên
 21. Đỗ Thành Vương, Nông dân, Hưng Yên
 22. Hoàng Văn Tuynh, Nông dân, Hưng Yên
 23. Nguyễn Thị Hà, Nông dân, Hưng Yên
 24. Trương Văn Cương, Nông dân, Hưng Yên
 25. Tô Thị Hợp, Nông dân, Hưng Yên
 26. Trương Việt Vương, Nông dân, Hưng Yên
 27. Phạm Thị Dung, Nông dân, Hưng Yên
 28. Trương Văn Vĩnh, Nông dân, Hưng Yên
 29. Nguyễn Thị Huế, Nông dân, Hưng Yên
 30. Vũ Lê Bình, Nông dân, Hưng Yên
 31. Phạm Thị Tú, Nông dân, Hưng Yên
 32. Vũ Lê Tiến , Nông dân, Hưng Yên
 33. Nguyễn Hương Trà, Nông dân, Hưng Yên
 34. Lê Văn Pha, Nông dân, Hưng Yên
 35. Trương Thị Goong, Nông dân, Hưng Yên
 36. Lê Đức Điệp, Nông dân, Hưng Yên
 37. Nguyễn Thị Chiêm, Nông dân, Hưng Yên
 38. Lê Văn Phấn Linh, Nông dân, Hưng Yên
 39. Nguyễn Thị Mai, Nông dân, Hưng Yên
 40. Nguyễn Thị Chi, Nông dân, Hưng Yên
 41. Hoàng Điệp Linh, Nông dân, Hưng Yên
 42. Đỗ Thị Huệ, Nông dân, Hưng Yên
 43. Đỗ Văn Huy, Nông dân, Hưng Yên
 44. Vũ Thị Minh, Nông dân, Hưng Yên
 45. Đỗ Thế Song, Nông dân, Hưng Yên
 46. Nguyễn Thị Vinh, Nông dân, Hưng Yên
 47. Đỗ Trọng Tiến, Nông dân, Hưng Yên
 48. Nguyễn Thị Thơm, Nông dân, Hưng Yên
 49. Trần Duy Trịnh, Nông dân, Hưng Yên
 50. Nguyễn Thị Hoa, Nông dân, Hưng Yên
 51. Trần Tuấn Anh, Nông dân, Hưng Yên
 52. Cao Thị Doan, Nông dân, Hưng Yên
 53. Trần Đức Tuấn, Nông dân, Hưng Yên
 54. Trương Thị Anh, Nông dân, Hưng Yên
 55. Nguyễn Văn Tư, Nông dân, Hưng Yên
 56. Vũ Thị Sáu , Nông dân, Hưng Yên
 57. Hoàng Thị Chấn, Nông dân, Hưng Yên
 58. Nguyễn Văn Huynh, Nông dân, Hưng Yên
 59. Đỗ Thị Hạnh, Nông dân, Hưng Yên
 60. Nguyễn Văn Khanh, Nông dân, Hưng Yên
 61. Lê Thị An, Nông dân, Hưng Yên
 62. Nguyễn HữuNam, Nông dân, Hưng Yên
 63. Đỗ Thị Hường, Nông dân, Hưng Yên
 64. Ngô Công Chinh, Nông dân, Hưng Yên
 65. Hoàng Văn Tú, Nông dân, Hưng Yên
 66. Trương Văn Lợi, Nông dân, Hưng Yên
 67. Trương Ngọc Long, Nông dân, Hưng Yên
 68. Ngô Văn Hách, Nông dân, Hưng Yên
 69. Đỗ Văn Hùng, Nông dân, Hưng Yên
 70. Nguyễn Văn Hoành, Nông dân, Hưng Yên
 71. Hoàng Thị Chi, Nông dân, Hưng Yên
 72. Hoàng Văn Khai, Nông dân, Hưng Yên
 73. Đỗ Văn Thụy, Nông dân, Hưng Yên
 74. Đỗ Văn Hạc, Nông dân, Hưng Yên
 75. Chu Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên
 76. Đỗ Thị Lan, Nông dân, Hưng Yên
 77. Phạm Văn Tiến, Nông dân, Hưng Yên
 78. Hoàng Thị Thoa, Nông dân, Hưng Yên
 79. Phạm Thị Vân, Nông dân, Hưng Yên
 80. Phạm Quốc Việt, Nông dân, Hưng Yên
 81. Nguyên Văn Thực, Nông dân, Hưng Yên
 82. Đỗ Thị Tâm, Nông dân, Hưng Yên
 83. Nguyên Am Tùng, Nông dân, Hưng Yên
 84. Nguyên Thái Sơn, Nông dân, Hưng Yên
 85. Phạm Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên
 86. Ngô Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên
 87. Nguyễn Thị Duyến, Nông dân, Hưng Yên
 88. Ngô Văn Tiến , Nông dân, Hưng Yên
 89. Đỗ Thị Thu, Nông dân, Hưng Yên
 90. Đỗ Văn Dũng , Nông dân, Hưng Yên
 91. Đỗ Văn Tra, Nông dân, Hưng Yên
 92. Đỗ Văn Hài, Nông dân, Hưng Yên
 93. Ngô Văn Đệ, Nông dân, Hưng Yên
 94. Cao Thị Vì, Nông dân, Hưng Yên
 95. Ngô Thành Việt, Nông dân, Hưng Yên
 96. Ngô Bích Thảo, Nông dân, Hưng Yên
 97. Nguyễn Thị Thành, Nông dân, Hưng Yên
 98. Đỗ Văn Điệp, Nông dân, Hưng Yên
 99. Hoàng Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên
 100. Vũ Trọng Tuệ, Nông dân, Hưng Yên
 101. Đào Thị Hưng, Nông dân, Hưng Yên
 102. Vũ Thị Loan, Nông dân, Hưng Yên
 103. Vũ Văn Toán, Nông dân, Hưng Yên
 104. Vũ Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên
 105. Vũ Thị Trang, Nông dân, Hưng Yên
 106. Vũ Văn Phán, Nông dân, Hưng Yên
 107. Vũ Văn Tuân, Nông dân, Hưng Yên
 108. Nguyễn Văn Cơ, Nông dân, Hưng Yên
 109. Nguyễn Văn Bổn, Nông dân, Hưng Yên
 110. Lưu Văn Hình, Nông dân, Hưng Yên
 111. Lưu Văn Phụng, Nông dân, Hưng Yên
 112. Ngô Văn Thắng, Nông dân, Hưng Yên
 113. Nguyễn Văn Hạo, Nông dân, Hưng Yên
 114. Nguyễn Văn Tiếu, Nông dân, Hưng Yên
 115. Vũ Văn Đức, Nông dân, Hưng Yên
 116. Ngô Thị Tuyên, Nông dân, Hưng Yên
 117. Lưu Văn Hào, Nông dân, Hưng Yên
 118. Lưu Thị Quyền, Nông dân, Hưng Yên
 119. Đỗ Thị Hụng, Nông dân, Hưng Yên
 120. Lưu Văn Hững, Nông dân, Hưng Yên
 121. Lưu Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên
 122. Phạm Thị Lan Anh, Nông dân, Hưng Yên
 123. Hoàng Văn Công, Nông dân, Hưng Yên
 124. Ngô Văn Định, Nông dân, Hưng Yên
 125. Trữ Thị Ly, Nông dân, Hưng Yên
 126. Đỗ Văn Tuân, Nông dân, Hưng Yên
 127. Nguyễn Văn Nhuận, Nông dân, Hưng Yên
 128. Nguyễn Văn Đức, Nông dân, Hưng Yên
 129. Đỗ Hùng Lức, Nông dân, Hưng Yên
 130. Vũ Thị Hường, Nông dân, Hưng Yên
 131. Đỗ Thị Hoa, Nông dân, Hưng Yên
 132. Nguyễn Văn Bế, Nông dân, Hưng Yên
 133. Đỗ Thị Hợi, Nông dân, Hưng Yên
 134. Nguyễn Thị Tám, Nông dân, Hưng Yên
 135. Nguyễn Thị Thuật, Nông dân, Hưng Yên
 136. Ngô Văn Ưng, Nông dân, Hưng Yên
 137. Phạm Thị Qúi, Nông dân, Hưng Yên
 138. Đỗ Thị Hữu, Nông dân, Hưng Yên
 139. Phạm Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên
 140. Vũ Thị Hiên, Nông dân, Hưng Yên
 141. Lê Văn Dũng, Nông dân, Hưng Yên
 142. Đào Thị Huấn, Nông dân, Hưng Yên
 143. Lê Hữu Phước, Nông dân, Hưng Yên
 144. Phạm Văn Nghiệp, Nông dân, Hưng Yên
 145. Phạm Văn Hiệp, Nông dân, Hưng Yên
 146. Đỗ Thị Châm, Nông dân, Hưng Yên
 147. Dương Ngọc Danh, Nông dân, Hưng Yên
 148. Phạm Thị Oanh, Nông dân, Hưng Yên
 149. Ngô Thị Mịn, Nông dân, Hưng Yên
 150. Nguyễn Thị Ngân, Nông dân, Hưng Yên
 151. Nguyễn Văn Tấn, Nông dân, Hưng Yên
 152. Chu Thị Bay, Nông dân, Hưng Yên
 153. Hoàng Văn Đức, Nông dân, Hưng Yên
 154. Cao Thị Bắc, Nông dân, Hưng Yên
 155. Hoàng Thị Dung, Nông dân, Hưng Yên
 156. Nguyễn Thị Hiến, Nông dân, Hưng Yên
 157. Vũ Văn Tuệ, Nông dân, Hưng Yên
 158. Chử Văn Tiêu, Nông dân, Hưng Yên
 159. Phạm Ngọc Vị, Nông dân, Hưng Yên
 160. Chử Văn Du, Nông dân, Hưng Yên
 161. Chử Thị Giáo, Nông dân, Hưng Yên
 162. Đỗ Hữu Nghị, Nông dân, Hưng Yên
 163. Đỗ Thị Ngự, Nông dân, Hưng Yên
 164. Đỗ Văn Thành, Nông dân, Hưng Yên
 165. Nguyễn Thị Thúy Chinh, Nông dân, Hưng Yên
 166. Phạm Ngọc Thu, Nông dân, Hưng Yên
 167. Nguyễn Thị Phúc, Nông dân, Hưng Yên
 168. Phạm Thị Thúy Khanh, Nông dân, Hưng Yên
 169. Phạm Thị Thính, Nông dân, Hưng Yên
 170. Phạm Quang Hưng, Nông dân, Hưng Yên
 171. Lý Thị Lục, Nông dân, Hưng Yên
 172. Trương Vương Cương, Nông dân, Hưng Yên
 173. Lê Văn Điệp, Nông dân, Hưng Yên
 174. Nguyễn Thị Chiên, Nông dân, Hưng Yên
 175. Lê Văn Phần Linh, Nông dân, Hưng Yên
 176. Hoàng Điệp Linh, Nông dân, Hưng Yên
 177. Trần Chương Trình, Nông dân, Hưng Yên
 178. Đỗ Thúy Hường, Nông dân, Hưng Yên
 179. Đỗ Văn Tùng, Nông dân, Hưng Yên
 180. Nguyễn Anh Tùng, Nông dân, Hưng Yên
 181. Phạm Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên
 182. Đỗ Văn Hìa, Nông dân, Hưng Yên
 183. Lưu Văn Phụng, Nông dân, Hưng Yên
 184. Hoàng Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên
 185. Hoàng Văn Sáu, Nông dân, Hưng Yên
 186. Lưu Thị Quyên, Nông dân, Hưng Yên
 187. Phạm Thị Lan Anh, Nông dân, Hưng Yên
 188. Nguyễn Văn Mạnh, Nông dân, Hưng Yên
 189. Đạo Thị Tơ, Nông dân, Hưng Yên
 190. Phạm Thị Lương, Nông dân, Hưng Yên
 191. Đỗ Thị Hội, Nông dân, Hưng Yên
 192. Hoàng Thế Duy, Nông dân, Hưng Yên
 193. Đinh Thị Oanh, Nông dân, Hưng Yên
 194. Nguyễn Thị Hoa chiên, Nông dân, Hưng Yên
 195. Đỗ Văn Linh, Nông dân, Hưng Yên
 196. Phan Thị Văn, Nông dân, Hưng Yên
 197. Đỗ Mạnh Hào, Nông dân, Hưng Yên
 198. Nguyễn Thị Lựa, Nông dân, Hưng Yên
 199. Nguyễn Thị Tính, Nông dân, Hưng Yên
 200. Nguyễn Thị Ngoan, Nông dân, Hưng Yên
 201. Chử Đức Việt, Nông dân, Hưng Yên
 202. Lê Thị Mĩ, Nông dân, Hưng Yên
 203. Chử Quang Sáng, Nông dân, Hưng Yên
 204. Lê Thị Hợp, Nông dân, Hưng Yên
 205. Lê Văn Luận, Nông dân, Hưng Yên
 206. Nguyễn Thị Thạnh, Nông dân, Hưng Yên
 207. Lê Hồng Tươi, Nông dân, Hưng Yên
 208. Lê Văn Toán, Nông dân, Hưng Yên
 209. Lê Văn Tuân, Nông dân, Hưng Yên
 210. Nguyễn Thị Hưởng, Nông dân, Hưng Yên
 211. Lê Văn Hồng, Nông dân, Hưng Yên
 212. Phạn Thị Hòa, Nông dân, Hưng Yên
 213. Lê Thị Nga, Nông dân, Hưng Yên
 214. Lê Văn Thi, Nông dân, Hưng Yên
 215. Nguyễn Văn Thản, Nông dân, Hưng Yên
 216. Phan Thị Hằng, Nông dân, Hưng Yên
 217. Nguyễn Thị Liên, Nông dân, Hưng Yên
 218. Nguyễn Văn Chử, Nông dân, Hưng Yên
 219. Nguyễn Văn Sách, Nông dân, Hưng Yên
 220. Lê Thị Hương, Nông dân, Hưng Yên
 221. Nguyễn Đức Huỳnh, Nông dân, Hưng Yên
 222. Nguyễn Thị Ánh Ngân, Nông dân, Hưng Yên
 223. Nguyễn Hải Tấn, Nông dân, Hưng Yên
 224. Nguyễn Thị Xíu, Nông dân, Hưng Yên
 225. Nguyễn Văn Chiến, Nông dân, Hưng Yên
 226. Nguyễn Thị Thực, Nông dân, Hưng Yên
 227. Nguyễn Văn Quyết, Nông dân, Hưng Yên
 228. Nguyễn Thị Diệu, Nông dân, Hưng Yên
 229. Nguyễn Đình Thi, Nông dân, Hưng Yên
 230. Chử Văn Hơn, Nông dân, Hưng Yên
 231. Phan Thị Tươi, Nông dân, Hưng Yên
 232. Nguyễn Văn Liên, Nông dân, Hưng Yên
 233. Đỗ Thị Tuyên, Nông dân, Hưng Yên
 234. Nguyễn Văn Bắc, Nông dân, Hưng Yên
 235. Nguyễn Hữu Hùng, Nông dân, Hưng Yên
 236. Nguyễn Văn Dũng, Nông dân, Hưng Yên
 237. Lưu Văn Mạnh, Nông dân, Hưng Yên
 238. Trử Thị Trại, Nông dân, Hưng Yên
 239. Lã Văn Xuyên, Nông dân, Hưng Yên
 240. Chử Thị Loan, Nông dân, Hưng Yên
 241. Chử Văn Cao, Nông dân, Hưng Yên
 242. Nguyễn Thị Thức, Nông dân, Hưng Yên
 243. Chu Thị Nhung, Nông dân, Hưng Yên
 244. Chử Thị Quy , Nông dân, Hưng Yên
 245. Vũ Thu Hà, Nông dân, Hưng Yên 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến