Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Video cảnh côn an giật biểu ngữ “Tàu Khựa hãy cút khỏi Biển Đông”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến