Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Nguyễn Hữu Quý – ĐÂU RỒI QUỐC HỘI VIỆT NAM?

ĐÂU RỒI QUỐC HỘI VIỆT NAM?
Kính tặng Cù Huy Hà Vũ!
Có một người yêu Tổ Quốc thiết tha
Mười sáu ngày qua đang tuyệt thực trong tù
Tên anh là Cù Huy Hà Vũ
Con cựu đại thần Cù Huy Cận năm xưa.
Quốc hội đang họp đã mấy tuần nay
Nhưng chẳng một ai lên cất tiếng nói
Các vị quên Anh, hay là quên Tổ Quốc?
Đại diện cho dân, hay đại diện cho ai?
Nước Việt mai này rồi sẽ về đâu?
Khi ngoài Biển Đông giặc Tàu xâm lược
Người Việt nay đang thờ ơ, bạc nhược…
“Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi”(*)
Thức tỉnh mau mau, hỡi các bạn ơi!
Cứu Vũ lúc này, là cứu mình, cứu Nước…
Để Việt Nam tiến về phía trước
Chẳng thẹn lòng với thế hệ mai sau.
12.6.2013
N.H.Q

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến