Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

THƯ NGỎ VÀ LỜI KÊU GỌI của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU

NhanQuyenVN

Published by VCA-Australia on Apr 02, 2012
12260 Signatures 
 Target: Parliament in Australia
Region: GLOBAL
Background (Preamble):
THƯ NGỎ VÀ LỜI KÊU GỌI của
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU


Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu trân trọng kính mời và kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới và tại Úc Châu đồng loạt ký tên vào Kiến Nghị Thư yêu cầu Thượng Viện Quốc Hội Úc trực tiếp đặt cuộc Đối Thoại Nhân Quyền với cộng sản Việt Nam dưới sự kiểm sát của Quốc Hội và đặt điều kiện cải tiến nhân quyền trong mọi viện trợ phát triển của Úc cho cộng sản Việt Nam.

Kiến Nghị Thư nầy do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu khởi xướng và Thượng Nghị Sĩ Liên Bang Ron Boswell (Queensland, Australia) bảo trợ.

Trong tháng Tư Đen nầy, khi chúng ta tưởng niệm 37 năm chế độ cộng sản Hà Nội chiếm đóng Việt Nam Tự Do thì Hà Nội lại càng khiêu khích hàng chục triệu đồng bào trong nước và hai triệu người Việt hải ngoại với quyết định truy tố những ngòi bút tranh đấu cho tự do đân chủ và nhân quyền như Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn), Nguyễn Văn Hải (Điếu Cầy) và Bà Tạ Phong Trần (Sự Thật và Công Lý) về ‘tội’ tuyên truyền chống Nhà Nước (Nguồn: Pháp Tấn Xã/AFP ngày 15.04.2012).

Nếu được đồng bào yểm trợ đông đảo để Thượng Viện Quốc Hội Úc chấp thuận và thi hành, Kiến Nghị Thư nầy sẽ là một bước tiến vô cùng quan trọng vì nó gia tăng vai trò của Cộng Đồng Người Việt Tự Do trong việc theo dõi, đóng góp ý kiến và cập nhật tin tức về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, khi cuộc Đối Thoại Nhân Quyền song phương diễn ra tại Úc Châu, và tạo cơ hội cho Quốc Hội thẩm định tra cứu hiệu quả của các cuộc Đối Thoại.

Xin hãy cùng nhau góp sức tranh đấu cho Nhân Quyền tại Việt Nam bằng cách ký tên vào Kiến Nghị Thư quan trọng này của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Xin hãy cùng nhau lên tiếng cho Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền, để Cộng Sản Việt Nam phải thả những tù nhân yêu nước như Việt Khang, Bùi Thị Minh Hằng và các nhà tranh đấu dân chủ nhân quyền khác tại Việt Nam.
Xin quý vị theo sự chỉ dẫn dưới đây để ký vào Kiến Nghị Thư. Hạn chót để ký tên là: ngày 17 tháng 6 năm 2012.
Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và đóng góp quí báu của toàn thể quý vị.

Úc Châu ngày 16-4-2012
TM. BCH Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Chủ tịch
Nguyễn Thế Phong


Petition:
PETITION

To: The Honourable President and Members of the Australian Senate in Parliament assembled:

The Petition of the undersigned shows:

(a) that, since 2002, Australia and the Socialist Republic of Vietnam (the SRV) have held eight rounds of Dialogue on Human Rights without tangible improvement being achieved in the latter,

(b) that, contrary to any reasonable expectation, the SRV’s abysmal record of human rights violations has recently become even worse as evidenced by the continued house detention and/or imprisonment - amongst many others- of notable human rights advocates such as Nobel Peace Prize nominee the Most Ven. Thich Quang Do, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Rev. Nguyen Van Ly from the Vietnamese Catholic Church, Dr. Nguyen Dan Que, Jurist Dr. Cu Huy Ha Vu and the latest jailing without trial of Vo Minh Tri aka Viet Khang, a popular young and peaceful songwriter,

(c) that the Executive Government, through the Department of Foreign Affairs and Trade, considers the improvement of the human rights situation in the SRV ‘a high priority of the Australian government’.


Your Petitioners therefore request that the Senate:

(1) put in place parliamentary supervision of the Vietnam Human Rights Dialogue by appointing Members to take part in the Dialogue and having the Dialogue reports submitted to the Senate for parliamentary scrutiny,

(2) support more active community involvement in the Dialogue when the Dialogue takes place in Australia,

(3) take action, as part of the budgetary process, to make the improvement of human rights in the SRV a condition for Australia’s overseas development aid to the SRV, and

(4) improve the effectiveness of the initiative by encouraging a more ‘whole of government’ approach on bilateral and multilateral bases with the SRV.


- - - - - - - - in Vietnamese - - - - - - - - - -

KIẾN NGHỊ THƯ


Kính gởi: Ngài Chủ tịch và quí Thượng nghị sĩ thành viên của Thượng Viện Quốc Hội Úc Đại Lợi đang nhóm họp:

Kiến Nghị Thư của những người ký tên dưới đây nhận xét rằng:

(a) từ năm 2002, Úc Đại Lợi và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCN Việt Nam) đã có tám cuộc Đối Thoại về Nhân Quyền mà không đem lại một tiến triển thực tế nào tại CHXHCN Việt Nam,

(b) ngược lại với những gì đã mong đợi, hồ sơ tồi tệ về vi phạm nhân quyền trong thời gian gần đây của CHXHCN Việt Nam đã trở nên trầm trọng hơn, qua các bằng chứng như trong số rất đông những người bị bắt giữ khác, là các nhà tranh đấu nhân quyền có tiếng như Đại lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, người đã được đề cử lãnh giải Nobel Hoà Bình, Linh mục Nguyễn Văn Lý của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ và đặc biệt là gần đây nhất việc giam giữ không xét xử ông Võ Minh Trí, tức Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ và hiếu hoà được nhiều người mến mộ,

(c) Chính phủ, qua Bộ Ngoại Giao và Thương Mại, xem việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại CHXHCN Việt Nam là “một ưu tiên hàng đầu của chính phủ Úc Đại Lợi”.


Vì thế, những người ký Kiến Nghị yêu cầu Thượng Viện:

(1) thiết lập giám sát của Quốc Hội đối với chương trình Đối Thoại Nhân Quyền bằng cách bổ nhiệm các thành viên Quốc Hội tham gia Đối Thoại và qui định những bản báo cáo Đối Thoại phải được đệ trìnhThượng Viện để quốc hội tra cứu,

(2) ủng hộ sự tham gia tích cực của cộng đồng trong cuộc Đối Thoại khi cuộc Đối Thoại này diễn ra tại Úc Đại Lợi,

(3) qui định, như một phần của tiến trình ngân sách, việc cải thiện nhân quyền tại CHXHCN Việt Nam là một điều kiện của chương trình viện trợ phát triển mà Úc Đại Lợi dành cho CHXHCN Việt Nam, và

(4) cải tiến hiệu quả của sáng kiến này bằng cách khuyến khích phương thức “toàn chính phủ Úc” áp dụng trong quan hệ song phương và đa phương với CHXHCN Việt Nam. 
The NhanQuyenVN petition to Parliament in Australia was written by VCA-Australia and is in the category Human Rights at GoPetition. Contact author herePetition tags: 
Tell | Map | Signatures | Views | Bookmark | Banners | Link | Tip Jar | Sponsor
Click here to Like this petition or Add/View Comments

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến