Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Hãy trả tự do cho Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày)

Ông Nguyễn Văn Hải với bút hiệu blogger Ðiếu Cày sẽ bị truy tố tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Chính quyền Việt Nam cáo buộc tội danh cho Blogger Điếu Cày mang động cơ chính trị, nhằm ngăn chặn tiếng nói của blogger Điếu Cày phản đối Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam trên Biễn Đông.
Chúng ta cần hành động yêu cầu chính quyền Việt Nam phải hủy bỏ cáo trạng và trả tự do cho blogger Điếu Cày.

Xin mời quý vị bấm vào đường link dưới đây để ký !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến