Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Truyền đơn chống giặc Tầu và tham nhũng


Vài hình ảnh:
Nguồn :TTYN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến