Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Nông dân Văn giang và Dương nội tiếp tục khiếu kiện đất đai.

“Từ 9h sáng ngày 24-5-2012 tại trụ sở tiếp dân của Quốc Hội, số 35 Ngô Quyền có 400 nông dân Văn Giang sang gửi kiến nghị làm rõ hai văn bản :
- QĐ 303/ QĐ-TTg ngày 30-3-2004 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất đai 5 năm ( 2001 -2005) tỉnh Hưng Yên.
- Quyết định 742/QĐ-TTg ngày 30-6-2004 của Thủ Tướng Chính phủ về việc giao đất để thực hiện dự án xây dựng đường từ cầu Thanh Trì đi thị xã Hưng Yên.
Được biết chiều bà con Dương Nội cũng tới 35 Ngô Quyền để gửi khiếu nại, kiến nghị.”Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến