Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Hiến pháp sửa đổi năm 2013 chỉ cần giữ "điều 4" là đủBèo Bọt - Nhân việc đảng cho phép Nhà nước tổ chức lấy ý kiến toàn dân “tham gia góp ý” dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013, Bèo Bọt tôi mạn phép các bác xin có đôi nhời như sau:
Trước hết nói về thực tế: trong Quốc hội của ta hiện nay có đến 90% là đảng viên cộm cán, 10% còn lại cũng là người của đảng; riêng Chính phủ tỷ lệ đảng viên ở đây có lẽ còn cao hơn nhiều; chưa nói đến lãnh đạo các địa phương, đầu ngành, đoàn thể… thử hỏi xem có mấy ai là người ngoài đảng. Cho nên, toàn bộ hoạt động của các cơ quan này luôn phải tuân thủ theo những nguyên tắc hoạt động và chỉ đạo của các cấp ủy đảng.
Bên tư pháp thì tất cả các vụ án hầu như luôn phải được thông qua cấp ủy đảng trước khi khởi tố, điều tra và xét xử.
Về mặt văn bản: cao nhất là Hiến pháp, sau đó là Luật pháp, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Quyết định...v.v...hỏi có văn bản nào không tiềm ẩn thực hiện đường lối, Nghị quyết của các cấp ủy đảng. Thậm chí có những văn bản của cơ quan nhà nước cấp trung ương chẳng ngần ngại còn ghi: “Thực hiện Chỉ thị số: của Ban bí thư…” 
...v.v...và...v.v...
Vậy phải nói là Điều 4, Hiến pháp 1992 đã được đảng khai thác một cách rất triệt để và vô cùng hiệu quả. Hiến pháp đã trở thành công cụ để chế các chủ trương, Nghị quyết của đảng. Chính vì lẽ đó mà Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước đây đã phải thốt lên: “Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát!”. Rồi vừa qua Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng và UVBCT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phải sống chết bảo vệ điều 4 cho bằng được.
Từ ngày thành lập đảng đến nay không biết câu: “Ý đảng, lòng dân” có từ bao giờ. Hai chữ trước quá đúng, còn hai chữ sau chỉ phỉnh thôi. Thực chất xã hội ta lâu nay đâu có dân chủ, bởi nếu có dân chủ rồi thì việc quái gì đảng phải trương câu khẩu hiệu: “dân chủ, công bằng và văn minh xã hội!”. Đấy là chưa nói đến câu khẩu hiệu: “đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.” Rồi: “đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi tôi đi theo người.” (Phạm Tuyên)...v.v...cứ đua nhau tự sướng, ngây ngất chẳng biết đâu là trời đất! Còn thực tế như thế nào hỏi mấy ai không biết, chỉ thiếu chưa được công khai chửi thề: “Đ. má đồ xảo trá!”!
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt ba triệu đảng viên bảo những công dân (kể cả người ngoài đảng) đề nghị bỏ điều 4 là suy thoái đạo đức, nay theo tin lề đảng: đại bộ phận số người tham gia góp ý dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2013 “đồng tình” giữ lại điều 4, “ý đảng” vậy, “lòng dân” vậy hỏi còn gì phải bàn. Các điều khác trong Hiến pháp thực chất chỉ là cụ thể hóa điều 4 vai trò lãnh đạo của đảng mà thôi. Vậy theo tôi, để đơn giản hóa và khỏi phải bàn nhiều mất thì giờ, rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, được anh được ả được cả đôi bên, tập trung một mối sau này đảng và Nhà nước khỏi dẫm chân nên nhau, nay Hiến pháp của ta chỉ cần giữ lại mỗi điều 4 là đủ, còn tất cả các điều khác đều bỏ!
Sài Gòn, 30/3/2013

Bèo Bọt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến