Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Nhận rõ kẻ thù mới

 Người Buôn Gió - Chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc trở thành đối tượng trực tiếp và nguy hiểm cho cách mạng nước ta. Để thực hiện âm mưu đen tối làm suy yếu và thôn tính nước ta, bọn cầm quyền Bắc Kinh triển khai đánh phá nước ta bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, trắng trợn về quân sự, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, tư tưởng. Đây là kẻ thù mới có nhiều điểm khác với kẻ thù đế quốc. Chúng trước là bạn, nay chuyển thành thù, chúng đội lốt Mác- Lê Nin, giả danh CNXH. Chúng muốn thôn tính nước ta nhưng lại mang chiêu bài thâm hiểm '' bảo vệ đường lới cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh'' '' khôi phục tình hữu nghị Việt - Trung''Chúng móc nối với những phần từ thoái hóa, biến chất trong cán bộ ta. Sử dụng người Hoa trên đất nước ta làm đội quân ngầm. Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, kể cả âm mưu đầu độc tư tưởng từng thế hệ về lau dài. Chúng đẩy mạnh phá hoại ta về tổ chức, tư tưởng, tâm lý, kinh tế, văn hóa xã hội...kết hợp với lấn chiếm biên giới, khiêu khích trên biển và đe dọa chiến tranh xâm lược.

Kẻ thù đã được xác định, chúng đã và đang đánh ta , lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Ngày nay chúng đã sản xuất được vũ khí hạt nhân, hóa học và nhiều loại khác để trang bị cho quân đội của chúng và thậm chó còn xuất khẩu. Chúng đã lợi dụng những mối quan hệ với ta để tìm hiểu chúng ta về nhiều mặt. Do đó chúng có thể tấn cong chúng ta nhanh chóng bằng đường bộ, đường biển đường không.

Mời các bạn hãy xem bài phát biểu của Đại Tướng Văn Tiến Dũng cách đây gần 30 năm và những diễn biến ngày hôm nay. Để so sánh có gì đã lạc hậu.

Người Buôn Gió

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến