Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Đỗ Anh Tuấn - Góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến PhápĐỗ Anh Tuấn - Góp ý cho Dự thảo sửa đổi

Đỗ Anh Tuấn
Đây là một bản góp ý rất công phu của tác giả Đỗ Anh Tuấn. Rất tiếc trình độ kỹ thuật hạn chế không cho phép chúng tôi thể hiện bản góp ý này ở định dạng html cho nên đành công bố tài liệu ở định dạng doc và pdf để độc giả tự tải về đọc.

Các góp ý của tác giả Đỗ Anh Tuấn xung quanh điều 4:

1. Đảng có phải là “đội tiên phong của dân tộc”, “trung thành với lợi ích dân tộc” hay không thì phải để lịch sử và người dân nhìn nhận, Hiến pháp không phải là nơi để tuyên dương, khẳng định như vậy!
2. Điều 2 Hiến pháp này khẳng định “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, thế nhưng đến điều 4 lại khẳng định ĐCS Việt Nam“là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”??? Rõ ràng là với gần 3,1 triệu đảng viên, chiếm 3,73% dân số cả nước, Đảng không phải là toàn bộ nhân dân nên không có quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Quyền lực này, nếu muốn phải do nhân dân trao qua bầu cử dân chủ chứ không thể quy định cứng nhắc trong Hiến pháp được. Quy định này hoàn toàn tiêu diệt tự do chính trị.
3. Quy định "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình" rất sáo rỗng, Đảng chịu sự giám sát kiểu gì, chịu trách nhiệm kiểu gì?? Đảng sai lầm tập thể nhưng chỉ có cá nhân chịu trách nhiệm. (Đúng ra ĐCS phải chịu trách nhiệm tập thể). Đồng thời, hình phạt cho sai lầm lại do chính ĐCS quyết định. Điều này hoàn toàn vô lý.


* Xem :Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến