Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Hệ thống công an vô học.

 Một số hình ảnh đại diện cho lực lượng đỏ và đen đang được Trần Đại Quang sử dụng :  

Đỏ đen của Hoàn kiếm.

Không cần biết là ai trước mặt, tên Phóng cầm loa cứ chĩa sát mặt rồi sủa.

Kể cả với Mẹ nó - Cụ Lê Hiền Đức

Chắc được dạy thứ văn hóa của lũ chuyên đuổi chợ cóc, bắt gái bán hoa ?

Vợ con của những con người não ngợm này sẽ nghĩ sao ?

Tên Hoàng Xuân HIếu đang gây hấn với chị Nga tại Lộc hà.

Mấy thường phục là lính của Luyến PA 67 Hà nội đang rất an nhàn chờ 500 ngàn cho ngày hôm nay.

Nhận 500 ngàn bồi dưỡng để bán nước hại dân.

Hoàng xuân hiếu và một con ỉ của Hoàn kiếm


Chắc trần đại quang dạy cho nhân viên cách chắp tay trước mặt dân ?

Mặt gì ?

Đây là hệ thống người ngợm ngợm người ?

Cha Mẹ cho học kỹ thuật rồi tiếp tay cho HTV1 hại dân .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến