Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Kiến nghị Số 02 liên quan đến dự án Ecopark

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường đối thoại trực tiếp với những hộ dân bị thu hồi đất tại Văn Giang – Hưng Yên, cùng những luật sư trợ giúp pháp lý cho họ.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến