Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

Thủ tướng yêu cầu Vinalines bán tàu cũ để giảm lỗ


Cho ý kiến về đề án tái cơ cấu tổng công ty, Thủ tướng yêu cầu Vinalines tập trung hơn vào 3 ngành kinh doanh chính là vận tải, cản biển và dịch vụ, trong đó có tính đến việc bán bớt tàu cũ, không hiệu quả để giảm lỗ.

Thường trực Chính phủ vừa làm việc về tình hình tài chính và đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Tại cuộc họp này, Thủ tướng yêu cầu Vinalines tái cơ cấu để mạnh hơn, tập trung vào 3 nhóm kinh doanh chính là: vận tải biển, cảng biển và dịch vụ. Đối với mỗi nhóm kinh doanh, cần tính toán cụ thể, xác định quy mô phát triển phù hợp với điều kiện của Tổng công ty và thị trường.

Thủ tướng yêu cầu Vinalines bán bớt tàu cũ, khai thác không hiệu quả. Ảnh: Flickr

Về cảng biển, Thủ tướng yêu cầu Vinalines nghiên cứu khả năng cơ cấu lại phần vốn góp tại các liên doanh, làm rõ hiệu quả của phương án thoái vốn, thuận lợi, khó khăn và tính pháp lý nếu thực hiện. Các doanh nghiệp cảng biển trực thuộc tổng công ty sẽ phải tái cơ cấu, cổ phần hóa. Tổng tông ty phải tập trung đầu tư xây dựng, khai thác cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) và cảng Cái Mép, Thị Vải; rà soát, cắt giảm chi phí quản lý, đảm bảo khai thác có hiệu quả.

Về tàu biển, Vinalines cần đẩy mạnh cơ cấu lại đội tàu hợp lý, phù hợp với nhu cầu vận chuyển của thị trường, có phương án bán những tàu cũ khai thác không hiệu quả để giảm lỗ. Khi đủ điều kiện, sẽ tiến hành cổ phần hóa các công ty vận tải biển thành viên, có giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu.

Thủ tướng yêu cầu tổng công ty rút vốn từ các khối kinh doanh ngoài ngành, tái cơ cấu quy mô hoạt động dịch vụ hàng hải, đảm bảo chất lượng hoạt động và có hiệu quả.

Đánh giá về tình hình hiện tại của Tổng công ty Hàng hải, Thường trực Chính phủ cho rằng Vinalines đã có một giai đoạn phát triển tốt, nhưng gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, do còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém, nội bộ mất đoàn kết, sai phạm, tiêu cực trong quản lý sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo Vinalines cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp để khắc phục.

Ngoài yếu tố khách quan, theo Thường trực Chính phủ, những khó khăn này chủ yếu do yếu kém của bản thân doanh nghiệp. Vinalines cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh và phát triển trong giai đoạn mới. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng tình hình tài chính của Tổng công ty, phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan để có báo cáo lên Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu Vinalines tiếp thu các ý kiến trên đây, hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty, báo cáo Bộ Giao thông thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Nhật Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến