Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

Lộ bí mật công văn của Văn Phòng Chính Phủ liên quan đến Blog Nguyễn Xuân Diện

Tối ngày 11/6/2012 trên mạng Internet xuất hiện bản chụp hình ảnh công văn Số: 131/TB-VPCP của VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ đề ngày 19 tháng 5 năm 2012 được đóng dấu " TỐI MÂT" với tựa đề : " THÔNG BÁO Kết luận của Phó Thủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện" gây xôn xao cư dân mạng.


--------------------------------------------------------------------------------


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Số: 131/TB-VPCP                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phuc
   TỐI MẬT                                                            Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2012
THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại cuộc họp xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về việc xử lý Blog Nguyễn xuân Diện. Tham dự họp có đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của Thủ Tướng; lãnh đạo Viện Khoa HỌc xã hội Việt Nam, Bộ công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Công an báo cáo về hoạt đọng phức tạp của Nguyễn Xuân Diện, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận chỉ đạo như sau:
1. Nguyễn Xuân Diện, sinh năm 1970, công tác tại Viện Hán nôm (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), được tạo điều kiện học tập và rèn luyện nhưng nhận thức không đúng đắn, sai lệch, đã lập Blog viết, thu thập, truyền tải các tài thông tin có nội dung xuyên tạc tình hình đất nước, xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, kích động, lôi kéo mọi người tham gia biểu tình trái pháp luật. Bản thân có quan hệ với nhiều đối tượng chống đối, trực tiếp tham gia biểu tình trái pháp luật và lập quỹ trái phép. Hành vi vi phạm của Nguyễn Xuân Diện gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, đã có dấu hiệu cấu thành tội phạm. Do Nguyễn Xuân Diện xuất thân từ gia đình cơ bản, chưa được cơ quan giáo dục nhắc nhở, trước mắt cần có biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với Nguyễn Xuân Diện.
2. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào hình vi vi phạm pháp luật để xử lý đối với Nguyễn Xuân Diện.
- Căn cứ vào Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet (Nghị định số 97), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính việc Nguyễn Xuân Diện sử dụng Blog cá nhân viết bài, truyền tải thông tin có nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hoàng thành trước ngày 29 tháng 5 năm 2012.
- Viện khoa học xã hội VN chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, làm rõ hành vi sử dụng Blog cá nhân viết bài truyền tải thông tin có nội dung xấu, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vi phạm Nghị định số 97 về hành vi tham gia biểu tình trái pháp luật, vi phạm Nghị định số 38/2005/NĐ-CP  ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng của Nguyễn Xuân Diện, có hình thức sử lý theo luật Viên Chức, tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục trong nội bộ. Không để Diện lún sâu vào các hoạt động phức tạp về an ninh trật tự, hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động chống Đảng, Nhà Nước.
- Bộ Thông Tin và Truyền Thông, căn cứ vào quy định của pháp luật xem xét xử phạt hành chính, ngừng cung cấp dịch vụ, đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân Diện, và các đối tượng tượng khác lợi dụng blog cá nhân để viết , chuyển tải thông tin có nội dung chống phá Đảng và Nhà Nước.
- Bộ Công an phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hưng Yên thu thập tài liệu chứng cứ về bài viết xuyên tạc tình hình cưỡng chế tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang ngày 24 tháng 4 năm 2012, tiến hành các biện pháp nắm chắc tình hình thu thập tài liệu, phục vụ công tác tấn công nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý về hình sự khi cần thiết.
3. Giao bộ Thông Tin và Truyền Thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung Ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước về giải quyết tranh chấp trên biển Đông, về giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa đất đai và những vấn đề khác gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Văn phòng chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện/.

Nơi nhận
- Thủ tướng, các Phó Thủ Tướng Chính Phủ
- Các bộ: Công An, Ngoại giao
- Thông tin và Truyền thông
- Viện Khoa học xã hội Việt Nam
- Ban Tuyên Giáo Trung Ương
- UBND Thành Phố Hà Nội
- Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng: Phái viên của Thủ Thướng.
- Tổng cục An Ninh 2. Bộ Công An
- VPCP, BTCN, các PCN, trợ lí Thủ Tướng,
- Các vụ…
- Lưu…
                                                                                                    KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
                                                                                                             PHÓ CHỦ NHIỆM
                                                                                                              Nguyễn Quang Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến