Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Vietnam's Phony War on Terror

Hanoi is forced to call a dissident a dissident.
Sometimes being Orwellian is too much even for Communists. So it is with news that Hanoi has changed the charges against a U.S. citizen it arrested in April. Nguyen Quoc Quan is no longer accused of "terrorism" for his pro-democracy activism, but rather with plain old-fashioned "attempting to overthrow the government."
Mr. Quan, a naturalized American and father of two, was detained in April when he landed in Saigon intent on discussing peaceful ways to advance democracy. He was arrested on similar grounds in November 2007 and spent six months in jail before being released and deported.
Hanoi has branded Viet Tan, the political party to which Mr. Quan belongs, as a terrorist group. But Viet Tan appears nowhere on any international terrorism watch list. It's a peaceful advocacy organization. The last time Mr. Quan was arrested—also on "terrorism" charges—he and his friends were caught smuggling in a book on nonviolent resistance.
Associated Press/ Vietnam News Agency
Vietnamese-American pro-democracy activist Nguyen Quoc Quan.
Hanoi's decision to scrap its terrorism ploy does not augur well for Mr. Quan's imminent release. The subversion law under which it is now charging him has also proved an effective tool to stifle dissent.
But this is at least a positive development in other respects. It shows that the U.S. is making Hanoi squirm over the case. Secretary of State Hillary Clinton mentioned Mr. Quan's case in meetings with her Vietnamese counterpart last month, and Members of Congress have raised vocal objections to his detention. New U.S. Ambassador David Shear continues to raise a range of rights issues.
Washington's willingness to press Hanoi on Mr. Quan and other cases matters at a time when the regime is eager to build closer military ties with the U.S. to offset Beijing's growing assertiveness in the South China Sea. It's also helpful for Washington to push back on attempts by unsavory regimes—China included—to redefine "terrorism" to suit their own repressive ends. A war on terror is meaningless if it catches peaceful advocacy groups such as Viet Tan.
Hanoi's newfound honesty offers limited comfort to Mr. Quan and his family. Vietnam's increasingly multifaceted relationship with the U.S. can't improve further as long as he sits in jail.

Cuộc chiến chống Khủng bố Hoang tưởng của Việt Nam

Đôi lúc, hoang tưởng như Orwellian cũng có thể nói là quá đáng cho người cộng sản. Thực như thế khi nguồn tin mới cho hay Hà Nội đã đổi tội danh dành cho một công dân Hoa Kỳ mà họ bắt giam hôm tháng Tư. Ông Nguyễn Quốc Quân không còn bị quy kết tội “khủng bố” cho hoạt động kêu gọi dân chủ của ông nữa, thay vào đó là tội danh lạc hậu, sáo mòn “âm mưu lật đổ chính quyền”.

 Khủng bố không tên, không tuổi... gọi là
quần chúng tự phát? Nguồn hình: Onthenet
Ông Quân, một người Hoa Kỳ qua nhập tịch và cũng là cha của hai người con đã bị bắt giam hôm tháng Tư khi ông vừa đến Sài Gòn với ý định thảo luận phương cách ôn hoà nhất để hướng về dân chủ. Ông bị bắt trong một trường hợp tương tự vào tháng Mười Một năm 2007 và bị tù sáu tháng trước khi được thả và trục xuất.

Hà Nội xưa nay quy cho Việt Tân, một đảng phái chính trị mà ông Quân đang sinh hoạt, là một nhóm khủng bố. Nhưng Việt Tân không nằm trong bất cứ danh sách khủng bố nào trên thế giới cần theo dõi cả. Đó là một tổ chức hoạt động ôn hoà. Lần cuối cùng ông Quân bị bắt – cũng vì tội “khủng bố” – ông và bạn ông bị bắt khi đưa lậu vào (Việt Nam) một cuốn sách nói về phương cách đấu tranh bất bạo động.

Quyết định bỏ đi cái thủ đoạn kết tội khủng bố của họ không hứa hẹn gì việc thả tự do ngay lập tức cho ông Quân. Luật về lật đổ chính quyền mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đang dùng để kết tội ông cũng đã được chứng minh trong quá khứ là một công cụ hữu hiệu để bịt miệng người bất đồng chính kiến.

Nhưng tối thiểu đây là một bước tích cực trong mọi phương diện. Điều này cho thấy Hoa Kỳ đang làm cho Hà Nội lúng túng trong trường hợp này. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã đề cập đến trường hợp ông Quân trong cuộc họp với đối tác của bà hôm tháng rồi, và những nhà lập pháp của Quốc hội Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối việc bắt giam ông Quân. Tân Đại sứ Hoa Kỳ ông David Shear tiếp tục đưa ra một loạt vấn đề nhân quyền đa dạng.

Sự sốt sắng của Hoa Thạnh Đốn nhằm thúc đẩy Hà Nội trong trường hợp ông Quân và những trường hợp khác nữa có ý nghĩa vì điều này xảy ra ngay ở thời điểm chế độ cầm quyền ở Việt Nam đang mong muốn xây dựng mối quan hệ quân sự gần gũi hơn với Hoa Kỳ để cân bằng với thái độ hung hăng của Bắc Kinh ở vùng biển Nam Hải. Điều này cũng giúp cho Hoa Thạnh Đốn đẩy lùi những cố gắng của các chế độ chuyên trấn áp con người -- bao gồm cả Trung Quốc -- tái định nghĩa chữ “khủng bố” nhằm thích hợp với cái khẩu vị độc tài ở phía họ. Một cuộc chiến chống khủng bố chẳng có nghĩa lý gì cả khi nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ bắt được những tổ chức thúc đẩy dân chủ và hoạt động ôn hoà như Việt Tân.

Tính trung thực mới phát hiện này của Hà Nội chẳng làm cho ông Quân và gia đình ông ta khuây khỏa chút nào. Mối quan hệ đa dạng ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không thể đi xa hơn nữa chừng nào ông Quân còn ngồi tù ở Việt Nam.

Theo DCVOnline

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến