Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Tài liệu đăc biệt: TỜ TRÌNH VÀ KÊU CỨU CỦA BÀ CON VĂN GIANG


Các ông bà: Lê Văn Dũng, Đặng Văn Dật, Đàm Văn Đồng, Đỗ Thị Dơi, Phạm Hoành Sơn, Trương Văn Kỉnh, Lê Văn Ba, Lê Văn Nga, Vũ Thị Nụ đại diện cho nhân dân 3 xã Xuân Quan, Cửu Cao, Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vừa gửi Tờ trình và Kêu cứu: Về việc xem xét tính pháp lý của hai dự án đường giao thông liên tình Hà Nội - Hưng Yên và Dự án khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang (Ecopark) & Giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Kiến nghị phản ảnh của công dân Văn Giang, Hưng Yên. 

Tờ trình này được gửi đến: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng TW Đảng, UB Kiểm tra TW Đảng, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tỉnh ủy Hưng Yên, Đoàn Đại biểu Quốc hội tình Hưng Yên, HĐND và UBND tỉnh Hưng Yên, Các cơ quan ngôn luận, báo chí, đài trung ương và địa phương.

Dưới đây là toàn văn văn thư nói trên:

   Một số tài liệu gửi kèm (Chỉ đưa vài tài liệu, chưa hết):

* Xem thêm: 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến