Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Đà Nẵng 'thất thu hàng ngàn tỷ đồng'


Cập nhật: 14:19 GMT - thứ năm, 17 tháng 1, 2013
Ông Nguyễn Bá Thanh
Ông Nguyễn Bá Thanh là bí thư thành ủy trong suốt giai đoạn thuộc diện thanh tra 2003-2011
Trong một diễn biến bất ngờ, kết luận thanh tra quê hương của người sẽ giữ chức Trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, đã được công bố cho dù được đóng dấu'mật' chỉ vài ngày trước.
Ông Thanh là người đã chỉ trích trực diện các vụ đổ bể ở các tập đoàn nhà nước mà ông nói khiến ông "xót hết cả ruột" khi thấy "hàng nghìn tỷ đồng hàng nghìn tỷ đổ sông đổ biển."
Nay Thanh tra Chính phủ kết luận rằng thành phố Đà Nẵng mà ông Thanh vẫn đang là bí thư thành ủy đã "gây thất thu ngân sách" hơn 3400 tỷ đồng do định giá đất đai không chính xác hay giảm giá đất không theo quy định của nhà nước.
Đây là cuộc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2003 đến 2011, mà khi đó người nắm chức vụ này là ông Trần Văn Minh.
Mặc dù ông Thanh không bị nêu tên trong báo cáo ra ngày 17/1/2013, Thanh tra Chính phủ đề nghị ông Nguyễn Tấn Dũng, người đã chấp thuận, việc "kiểm điểm Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, các tổ chức và cá nhân có liên quan (thời kỳ 2003 - 2011) ...[vì] vi phạm quy định về quản lý sử dụng đất đai" cũng như giảm giá đất, ký hợp đồng chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và gia hạn nộp tiền sử dụng đất sai quy định.
Ngoài ra ông Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo:
"Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước..."
Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
"Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước..."
Ông Dũng cũng yêu cầu công an "trước hết" tập trung vào sáu vụ chuyển nhượng đất đai trong đó một số cá nhân và công ty đã được lợi tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng do được định giá thấp hơn quy định.
Vị thủ tướng cũng đồng ý với việc "kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Giám đốc công ty Quản lý và khai thác đất thành phố" và một số cá nhân khác.
Thanh tra Nhà nước cũng chỉ trích quyết định của Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất đối với một số đối tượng và đề nghị thu hồi và hủy bỏ một trong số các quyết định này.

'Thành quả đáng khích lệ'

Bản kết luật chín trang do Phó tổng thanh tra Nguyễn Đức Hạnh ký dành khoảng nửa trang cho những lời hoa mỹ về "thành quả đáng khích lệ" của Đà Nẵng nhưng phần còn lại là liệt kê hàng loạt các sai trái của thành phố này.
Giai đoạn thanh tra từ 2003-2011 cũng là giai đoạn ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức bí thư thành ủy.
Người giữ chức chủ tịch từ năm 2004-2011 và hiện là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương là ông Trần Văn Minh.
Chủ tịch hiện nay, ông Văn Hữu Chiến, trước đó là phó của ông Minh.
Kết luận của Thanh tra được đưa ra trong khi ông Nguyễn Bá Thanh mới chỉ có quyết định sẽ trở thành Trưởng Ban nội chính Trung ương nhưng chưa hình thành được mạng lưới của ông tại Hà Nội.

* Xem link:
  1. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130117_kiem_diem_lanh_dao_da_nang.shtml
  2. http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/TinNongMoi/View_Detail.aspx?ItemID=108


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến