Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Thủ tướng VN đề ra nhiệm vụ cho công an


Thủ tướng VN đề ra nhiệm vụ cho công an

Cập nhật: 14:52 GMT - thứ hai, 17 tháng 12, 2012
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói công an cần ngăn chặn tổ chức đối lập
Thủ tướng Việt Nam căn dặn ngành công an “cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập”.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc chiều ngày 17/12 tại Hà Nội.
Phát biểu với lực lượng được xem là trụ cột bảo vệ chế độ bên cạnh quân đội, ông Dũng khen ngợi công an trong năm 2012 đã “phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.
Cũng theo tường thuật của trang web Chính phủ, Thủ tướng Việt Nam nói thách thức nổi lên là “các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua diễn biến hòa bình, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý; sự gia tăng về tội phạm hình sự, khủng bố…”
Ông Dũng nói công an cần “tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên mọi lĩnh vực và địa bàn”.
“Đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, ý đồ kích động, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, cương quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá và đi ngược lợi ích của đất nước, của nhân dân,” theo bản tin.
Luật Công an Nhân dân của Việt Nam quy định lực lượng này “đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Giới quan sát cũng nhận định từ khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng có ảnh hưởng lớn trong ngành công an.
Trong năm 2011, một số tướng lĩnh Công an đã được cơ cấu sang lãnh đạo các cơ quan bộ ngành dân sự và đảng, như tại Tòa án Nhân dân Tối cao và Thường trực Ban Bí thư.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến