Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Đề xuất Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng T.Ư


"Ban chỉ đạo TƯ chỉ là một cơ quan chỉ đạo, trực thuộc Bộ Chính trị để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, còn để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, cần tăng cường đồng bộ năng lực của các cơ quan tham gia công tác này như thanh tra, kiểm toán, điều tra, công tố, xét xử, giám sát..." - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng.

*

Xuân Hải (Infonet) - Chiều nay (18/9), tiếp tục phiên làm việc thứ 11, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Chưa có quy định người đứng đầu cơ quan

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo thẩm tra.

Báo cáo thẩm tra nêu rõ, việc thực hiện các quy định về xử lý trách nhiệm đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng còn gặp lúng túng và ở một số nơi chưa thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm. Trong luật chưa có quy định khái niệm về người đứng đầu, chẳng hạn khi có hành vi tham nhũng xảy ra ở một bộ, ngành thì người đứng đầu được xác định là Trưởng phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng hay Bộ Trưởng; tương tự như vậy ở địa phương khi có một hành vi tham nhũng xảy ra thì người đứng đầu là ai và trách nhiệm của từng vị trí quản lý đến đâu chưa được làm rõ.

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 18.9.

Liên quan đến việc sửa đổi quy định về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức (Điều 47. Việc thực hiện các quy định về xử lý trách nhiệm đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng còn gặp lúng túng và ở một số nơi chưa thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm. Dự thảo luật lần này đã quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với cán bộ, công chức, viên chức có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng.

Ủy ban tư pháp nhận thấy, theo đề nghị của Chính phủ, một người đã có dấu hiệu tham nhũng lại được chuyển sang vị trí công tác khác là không hợp lý và sẽ bất cập khi áp dụng, tạo kẽ hở cho việc bao che hành vi tham nhũng, đồng thời sẽ gây dư luận không tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Báo chí phải cung cấp thông tin khi có yêu cầu

Quy định về vai trò và trách nhiệm của cơ quan báo chí, Khoản 4 Điều 101 dự thảo luật quy định: “Cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin về hành vi tham nhũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng”.

Ủy ban tư pháp nhận thấy, Điều 7 Luật báo chí quy định: “Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng”. Theo quy định về đạo đức hành nghề báo chí (do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành) và Bộ quy tắc nghề nghiệp báo chí của thế giới thì bảo vệ nguồn tin là một trong những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất của người làm báo.

Về vấn đề này, Ủy ban Tư pháp cho rằng, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh tùy tiện trong việc yêu cầu báo chí, phóng viên cung cấp thông tin về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng thì cần quy định ngay trong dự án luật về cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin cũng như những loại thông tin, tài liệu mà báo chí, phóng viên có nghĩa vụ phải cung cấp khi có yêu cầu.

Tại phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý, đấy là dự án luật sẽ được trình Quốc hội để xem xét thông qua tại 1 kỳ họp nên đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho rằng, quy định trong dự án luật chưa xác thực, hiện quả chưa cao. Trách nhiệm của cán bộ, cơ quan phụ trách lĩnh vực này chưa hiệu quả.

Về kê khai tài sản vẫn hình thức, việc kê khai tài sản là kiểm soát nguồn thu nhập nếu nắm được nguồn thu nhập thì mới xử lý được. Trách nhiệm của người kê khai tài sản có trung thực không, công khai cả nơi công tác và nơi cư trú của người có chức vụ.

“Tôi rất đồng tình với phương án của dự án luật đưa ra là Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương trực thuộc Bộ Chính trị và do Tổng bí thư làm trưởng ban”, ông Lý nhấn mạnh. Theo báo cáo thẩm tra, việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban là để bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị của Nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sẽ được quy định trong văn kiện của Đảng là phù hợp.

Về vấn đề kê khai tài sản, ông Ksor Phước, Chủ tịch Hội đồng dân tộc cho rằng, đối tượng kê khai tài sản nên tập trung vào một đối tượng có chức vụ. Thủ trưởng của cơ quan để xảy ra tham nhũng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.*

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng nên là cơ quan của Đảng 

Thứ tư 19/09/2012 06:00 

Phi Long (Laodong) - Chiều 18.9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã thảo luận về Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Đa số ý kiến các đại biểu đều nghiêng về phương án Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là cơ quan của Đảng, không phải là cơ quan nhà nước, cho nên luật sửa đổi sẽ không quy định về việc thành lập, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của cơ quan này. 

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày tại phiên họp. Ảnh: TTXVN 

“Nóng” vấn đề công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập 

Hiện nay, công tác kê khai tài sản, thu nhập tuy đã được triển khai trên diện rộng nhưng còn hình thức, tác dụng phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế, hiệu quả thấp. Các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập chưa giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo dõi được những biến động về tài sản của người có nghĩa vụ kê khai để từ đó áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện tham nhũng. 

Bên cạnh đó, việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm làm rõ tính trung thực của việc kê khai còn ít được thực hiện, kết quả kê khai chưa được công khai rộng rãi, chưa được sử dụng đầy đủ để tăng cường cơ chế giám sát nhằm ngăn chặn tham nhũng.

Ngoài ra, theo Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức cũng là nguyên nhân gây phát sinh tham nhũng, nhất là những lĩnh vực quản lý nhà nước có nguy cơ phát sinh tham nhũng như thuế, hải quan, địa chính... Đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức. 

Nhiều nơi còn tình trạng nhầm lẫn giữa việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và khi họ trực tiếp hoặc liên đới thực hiện hành vi tham nhũng. Nhiều trường hợp, người có thẩm quyền còn nể nang, né tránh trong việc xử lý đối với người đứng đầu; đồng thời, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý trách nhiệm người đứng đầu cũng còn nhiều vướng mắc trên thực tế. Kết quả sơ kết cũng phản ánh số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán còn ít, cá biệt có một số địa phương không phát hiện được vụ việc nào.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng là cơ quan của Đảng

Trong buổi thảo luận chiều 18.9, một trong những nội dung đáng chú ý là ban soạn thảo đưa ra 3 phương án về Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng. Qua thẩm tra dự án luật, UB Tư pháp của Quốc hội nghiêng về phương án 3, theo đó Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng là cơ quan của Đảng, không phải là cơ quan nhà nước, cho nên luật sửa đổi sẽ không quy định về việc thành lập, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của cơ quan này.

Đối với quy định về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, loại ý kiến thứ nhất cho rằng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập bao gồm người có nghĩa vụ kê khai theo quy định hiện hành, đồng thời bổ sung thêm những cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên; loại ý kiến thứ hai cho rằng, đối tượng kê khai tài sản, thu nhập cần quy định tất cả những người có chức vụ... 

Tuy nhiên, Chính phủ thấy rằng đối tượng kê khai theo loại ý kiến thứ hai là quá rộng, không có tính khả thi, trong khi đó, qua tổng kết 5 năm triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng cho thấy, việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập chưa đi vào thực chất. Để khắc phục tình trạng này, trước mắt mở rộng từng bước về diện đối tượng có nghĩa vụ kê khai, nhưng quan trọng là phải có các biện pháp tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả hơn, tránh tính hình thức. Vì vậy, dự thảo luật đã thể hiện theo loại ý kiến thứ nhất.

Về việc kê khai tài sản, ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm UB Pháp luật Quốc hội - cho rằng, vấn đề cốt lõi trong việc kê khai tài sản là phải kiểm soát được thu nhập, còn nếu không thì dù kê khai thế nào vẫn không làm được. Đồng tình với ý kiến trên, ông Huỳnh Ngọc Sơn – PCT Quốc hội - cho rằng việc kê khai tài sản đòi hỏi tính tự giác cao, bởi việc kê khai hiện vẫn chủ yếu chỉ mang tính hình thức.*

3 phương án cho Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng 

Chung Hoàng (Vietnamnet) - Thảo luận dự thảo luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi chiều nay (18/9), Thường vụ QH vẫn chưa thể ngã ngũ có nên quy định trong luật về Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng. 

Có quy định về Ban chỉ đạo trong luật? 

Kết luận Hội nghị TƯ 5 về việc “Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước. Ban Nội chính TƯ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng" khiến cơ quan soạn thảo băn khoăn 3 phương án.

Thứ nhất, luật sẽ thể hiện theo đúng nội dung trong Kết luận. Thứ hai, luật chỉ quy định “Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước" và giao Thường vụ QH quy định cụ thể về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo này.

Cơ quan thẩm tra - UB Tư pháp của QH - nhận thấy cả hai phương án trên đều không phù hợp với tiền lệ quy định của hệ thống pháp luật hiện hành, cụ thể là văn bản quy phạm pháp luật của QH không thể quy định tổ chức, hoạt động, chức năng của cơ quan Đảng.

"Đề xuất giao Thường vụ QH quy định tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng do Tổng bí thư đứng đầu cũng không có căn cứ và chưa có tiền lệ", UB Tư pháp chỉ ra. 

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, 
cần tăng cường đồng bộ năng lực của các cơ quan tham gia công tác này. Ảnh: VietNamNet 

UB Tư pháp nghiêng về phương án thứ ba. Đó là không quy định trong luật về việc thành lập, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo này.

Theo đó, Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng là một ban của Đảng, do Ban chấp hành TƯ hoặc Bộ Chính trị thành lập, không tổ chức Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố; tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng và có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo TƯ khi có vụ việc tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ở địa phương.

"Phương án này là cách thể hiện đúng tinh thần của Nghị quyết TƯ 4 khóa XI và tuân thủ tiền lệ xây dựng hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng", báo cáo thẩm tra nhận định.

Phương án này cũng được một số ủy viên Thường vụ QH ủng hộ, song vẫn có ý kiến rằng "luật hiện hành có quy định về Ban chỉ đạo mà luật sửa đổi không nói câu nào thì không thuyết phục".

Chủ nhiệm UB Pháp luật Phan Trung Lý thấy phương án hai bảo đảm được sự liên tục của pháp luật. "Dù Ban chỉ đạo là cơ quan thuộc Đảng thì phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị nên vẫn phải có quy định về mặt nhà nước", ông Lý nói.

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cũng cho rằng "luật phải có chính kiến" và đề nghị ghi rõ trong luật việc tổ chức Ban chỉ đạo TƯ là theo Kết luận Hội nghị TƯ 5.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thì chỉ ra việc phòng, chống tham nhũng chỉ căn cứ trên luật pháp: "Ban chỉ đạo TƯ chỉ là một cơ quan chỉ đạo, trực thuộc Bộ Chính trị để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, còn để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, cần tăng cường đồng bộ năng lực của các cơ quan tham gia công tác này như thanh tra, kiểm toán, điều tra, công tố, xét xử, giám sát...".

Do chưa thống nhất, Thường vụ QH chưa kết luận mà yêu cầu cơ quan soạn thảo và thẩm tra làm rõ hơn các căn cứ.

Bố mẹ, vợ chồng, con cái cũng kê khai?

Một vấn đề được thảo luận nhiều là việc mở rộng đối tượng kê khai tài sản. Chính phủ cho rằng, ngoài những người có chức vụ, quyền hạn theo luật hiện hành, cần bổ sung thêm cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên.

UB Tư pháp nhận định việc kê khai tài sản qua 5 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng vẫn còn hình thức, hiệu quả thấp nên yêu cầu quy định cụ thể hơn về cơ quan có thẩm quyền xác minh, ra kết luận; trách nhiệm của người kê khai; phạm vi sử dụng kết luận xác minh; cơ chế giải trình; trình tự, thủ tục, thời gian, mối quan hệ phối hợp trong việc xác minh; khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong việc kê khai, xác minh…

"Có ý kiến còn đề nghị kê khai tài sản, thu nhập của cả bố mẹ, vợ, chồng, con cái (kể cả đã thành niên), anh em ruột của người có nghĩa vụ phải kê khai", Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho biết.

UB này cũng cho rằng chỉ nên công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại nơi họ thường xuyên làm việc, công tác để đơn vị giám sát, kiểm tra.

Đồng tình cần có những biện pháp thực chất hơn để kê khai tài sản không còn hình thức, song ông Phan Trung Lý nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là phải kiểm soát được thu nhập.

Cơ quan thẩm tra dự thảo luật cũng nhận định: Các cơ quan nhà nước chưa có khả năng và biện pháp kiểm soát được tài sản, thu nhập của mọi công dân, doanh nghiệp, bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.

"Về lâu dài phải sớm có kế hoạch, phương án cụ thể trong việc ban hành các quy định để kiểm soát tài sản, thu nhập của mọi đối tượng trong xã hội, như vậy việc kê khai mới phát huy tác dụng trong việc phòng ngừa cũng như phát hiện tham nhũng", báo cáo thẩm tra chỉ ra.

Dự thảo luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi dự kiến được xem xét và thông qua tại kỳ họp QH cuối năm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến