Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

Gian Nan Con Đường Khiếu Nại Của Phe áo đỏ !!!

 


Sau một thời gian văn phòng Chính phủ,Quốc hội, Trung ương Đảng....... ĐI HỌP 
Ngày 17/7/2012 sau khi vượt qua của ải thứ nhất Phe Áo Đỏ đã đến được cửa thứ hai và 
 được cán bộ hướng dẫn: "Việc Nhận Đơn Của Các Chị, Cán Bộ Bảo Còn Phải Chờ Chủ Trương" ???


Ngày 18/7/2012 ngay tại của thứ nhất Phe Áo Đỏ lại nhận được câu 
trả lời " CHỜ "!!! 


Ngày 19/7/2012 tại của thứ nhất Phe Áo Đỏ nhận được câu trả lời Xanh Rờn  
 " TTCP bảo các chị phải chấp hành kết luận của thanh tra " rồi bỏ đi. Trong khi dân
 muốn gửi đơn tới Quốc hội và Trung ương Đảng 

 Ngày hôm nay 26/7/2012 chúng tôi đến MTTQ nhờ chuyển giúp đơn đến Quốc hội và 
Trung ương Đảng,họ đã nhận rồi còn việc chuyển hay không thì chưa biết thế nào??
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến